• Tel: (९७७) ५५९०८००, / ५५९०८०१ / ५५९०२५४
  • info@vsdta.gov.np
  • भैसेपाटी, ललितपुर
९ साउन २०८१, बुधवार

स्वतः प्रकाशन

 २०८० बैशाख १ देखि २०८० आषाढसम्म
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण